۱۳۹۳ شهریور ۱۷, دوشنبه

تکذیب توافق2نامزد انتخابات افغانستان

توافق اخیر 2نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بر سر تقسیم قدرت صحت ندارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی ستاد انتخاباتی "اصلاحات و همگرایی" به رهبری عبدالله عبدالله با رد خبر توافق دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان بر سر تقسیم مساوی پست‎های کلیدی امنیتی، گفت مذاکرات سیاسی تا کنون نتیجه‌ای نداشته زیرا تیم رقیب به توزیع قدرت به صورت متوازن تن نمی‌دهد.
فضل الرحمان اوریا افزود یکی از خواسته‌های اساسی ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله رهایی از بحران‎های ناشی از انحصار و تمرکز قدرت در افغانستان بوده و بر این خواست خود همچنان اصرار دارد.
وی خاطر نشان کرد یکی از را‌ه‌های رهایی از تمرکز قدرت، کاستن از اختیارات رئیس جمهور است که به وی اجازه می‌دهد در موضوعات ملی، طبق سلیقه و صلاح‌ فردی و شخصی خود تصمیم بگیرد و از سوی دیگر، مشارکت متوازن جریان‎های سیاسی و گروه‌های قومی در ادارات مرکزی و محلی افغانستان می‌‎تواند به معضل انحصار قدرت پایان دهد.
این سخنگوی ستاد عبدالله تصریح کرد در حال حاضر هیچ گونه پیشرفتی در روند گفت‎وگوهای سیاسی ایجاد نشده و نقاط اختلاف میان دو نامزد همچنان به قوت خود باقی است.